Lexus SG Sp z o.o. Ul. Górna 13/15, 25-415 Kielce, tel.: +48 41 344 39 03
e-mail: biuro@lexussg.pl

Nasza oferta


Powierniczy zakup wierzytelności przez LEXUS SG

Na podst. art.509 KC oferujemy zakup wierzytelności na podstawie cesji warunkowej. Odzyskujemy wierzytelności w imieniu własnym, ale środki należne od dłużnika otrzymujecie Państwo niezwłocznie po ich odzyskaniu, w proporcji określonej indywidualnie w umowie przelewu wierzytelności.

Uwaga! Wartość prowizji dla LEXUS SG wynosi zwykle od 10 - 45% zwindykowanej należności i jest obciążona podatkiem VAT w stawce 22%.


powrót
Copyright 2009 - 2011 © Lexus S.G. Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rzetelna Firma